Oldtimer evenementen
Noord Nederland

De website Oldtimer Evenementen Noord Nederland is zo langzamerhand een begrip geworden onder de oldtimer bezitters en oldtimerliefhebbers in het Noorden van Nederlend en Duitsland. 


De web sites is in het leven geroepen om oldtimer gerelateerde evenementen kenbaar te maken, welke plaatsvinden in Noord Nederland en Noord-West Duitsland. Dit tevens om te bevorderen dat evenementen meer verspreid over het jaar worden georganiseerd, zodat de evenementen beter bezocht worden en een hogere kwaliteit zullen hebben.


Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de oldtimer evenementen in Noord Nederland, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief, via aanmelding nieuwsbrief.


Deze website toont alleen openbare evenementen. Voor evenementen welke in clubverband georganiseerd worden, verwijzen wij naar de link pagina, waar u de websites van de verschillende oldtimerclubs van het Noorden vindt.


Wilt u een evenement aanmelden voor de kalender, gebruik dan het formulier aanmelding evenement.


Voor overige informatie en sponsoring betreffende deze web site kunt u contact met mij opnemen.


Tevens vindt u Oldtimer Evenementen Noord Nederland sinds januari 2015 op Facebook. Door de facebookpagina te "liken" blijft u nog beter op de hoogte van wat er te doen is op oldtimergebied.


Met vriendelijke oldtimer groet


Hermann Egges


Initiatiefnemer Oldtimer Evenementen Noord Nederland

Oldtimerveranstaltungen
Nord Deutschland

Die Website Oldtimerveranstaltungen Nord-Deutschland  ist allmählich ein bekannter Begriff unter den Oldtimer-Besitzer und Oldtimer-Fans im Norden von Die Niederlanden und Deutschland geworden.


Der Website wurde erstellt um Oldtimer verwandte Veranstaltungen, die im Norden der Niederlande und Nordwest-Deutschland stattfinden anzugeben. Es wurde auch erstellt um eine Verbreitung der Veranstaltungen über das ganze Jahr zu erreichen, damit die Veranstaltungen besser besucht werden und eine höhere Qualität haben.Wenn Sie informiert werden möchten über die Oldtimerveranstaltungen im Norden der Niederlande und Deutschland, können Sie sich anmelden für das monatliche Rundschreiben.  


Diese Website zeigt nur öffentliche Veranstaltungen. Für Veranstaltungen welche nicht öffentlich sind und nur für bestimmte Mitglieder des Clubs organisiert werden, verweisen wir auf die Link-Seite, wo Sie die Websites verschiedene Oldtimer-Clubs im Norden.


Wenn Sie eine Veranstaltung anmelden möchten zur Eintragung in der Kalender, nutzen Sie bitte das Formular Anmeldung Veranstaltung.


Für weitere Informationen und Sponsoring zu dieser Website kontaktieren Sie mich bitte.


Sie finden Oldtimer Veranstaltungen Nord-Deutschland seit Januar 2015 auch auf Facebook. Melden Sie sich an auf Facebook und Sie werden noch besser informiert wegen die Oldtimer Veranstaltungen welche im Norden stattfinden. 


Mit freundlichen Oldtimer Grüßen


Hermann Egges 


Initiator  Oldtimerveranstaltungen Nord-Deutschland


Hermann Egges in 1939 Austin 8 "Dot"

"Dot" & "Aussie", 1939 Austin 8's 

Meerijden met 1939 Austin 8
tijdens 11 Stedenrally 2015-2016-2017

Mitfahren mit 1939 Austin 8
während 11 Stedenrally 2015-2016-2017

Equipe 219, 11 Stedenrally 2017, Austin 8 1939 "Dot"

Equipe 276, 11 Stedenrally 2016, Austin 8 1939 "Dot"

Equipe 86, 11 Stedenrally 2015, Austin 8 1939 "Dot"

Evenementen

Sponsoren